Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 3, pp 32–33 | Cite as

Met het NSM kun je alles onderbouwen

  • MARIAN ADRIAANSEN
Algemeen
  • 33 Downloads

Ferdy Pluck is ooit begonnen als verzorgende en werkt nu als verpleegkundig specialist bij GGZ Centraal. Hier behandelt hij asielzoekers, met vooral traumatische klachten. Binnenkort maakt hij de overstap naar de verslavingszorg, Hij is bezig met een promotie-

onderzoek, gericht op het ontwikkelen van een geïntegreerd zorgtraject voor asiel-zoekers. Daarnaast is hij verbonden aan de SPV-opleiding van de Hogeschool Utrecht. Pluck heeft vorig jaar de Neuman Systems Model Education Center Award gewonnen.

P luck kreeg deze award voor zijn passie voor verpleegkunde en zijn jarenlange inzet voor de zorg aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en het gebruik van het Neuman System Model (NSM) in zijn werk, onderwijsactiviteiten en onderzoek. Hoewel er in de opleidingen en beroepspraktijk nauwelijks meer aandacht wordt besteed aan verpleegkundige theorieën zoals bijvoorbeeld die van Orem, kent het NSM een bloeiend bestaan. Volgens Pluck komt dat omdat het model, dat is ontworpen in...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations