Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 3, pp 34–35 | Cite as

Een nieuwe 'ice-tijd' in Australië

  • GIDEON DE JONG
Algemeen

De laatste twee jaar lijkt het gebruik van crystalline methamphetamine, beter bekend als 'crystal meth', in Nederland de kop op te steken. In Australië is al langer ervaring met deze drug, in plaatselijk taalgebruik 'ice' genoemd. De eerste hulp van ziekenhuizen en de ggz weten zich vaak geen raad met het onvoorspelbare gedrag van gebruikers. Met het oog op ontluikend gebruik in Nederland zou de Australische ice-expertise weleens van pas kunnen komen.

De gemiddelde Nederlander denkt bij Australië aan zon en hitte, en toch verkeert het land al ruim een decennium in een 'ice-tijd'. Niet doordat klimaatverandering het tegenovergestelde effect van opwarming op het zuidelijk halfrond genereert, maar eerder door de toenemende expansie van een drug die in lokaal taalgebruik bekend staat onder de noemer 'ice': crystalline methamphetamine, vaak afgekort tot crystal meth. Sinds enige jaren lijkt er zelfs sprake van een ware epidemie die ice-gebruikers in korte tijd de afgrond in werkt en hun...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations