Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 3, pp 25–27 | Cite as

Complementaire zorg bij pijn

  • MARION GIESBERTS
Dossier

Pijn is een natuurlijk en nuttig verschijnsel dat waarschuwt voor schade of dreigende schade in het lichaam. Langdurige en ernstige pijn kan echter ook schadelijke gevolgen hebben. Complementaire zorg neemt pijn niet weg, maar kan helpen deze te verlichten.

Ernstige acute pijn heeft door activatie van de nervus sympathicus onder meer effecten op de ademhaling, circulatie, insulineproductie en darmactiviteit. Gevolgen hiervan kunnen zijn: verminderde perfusie van weefsels, verhoogde bloeddruk, ritmestoornissen, verstoorde bloedglucosewaarden en obstipatie.1 Door veel pijn zal een patiënt minder goed durven doorademen, ophoesten en bewegen. Dit kan dan weer leiden tot onder meer pneumonie en decubitus.

Onderzoek toont verder aan dat pijn ook psychologische effecten geeft. Ernstige pijn kan het risico op het ontstaan van een depressie verhogen en heeft een negatief effect op de ervaren kwaliteit van leven.2,3

Langdurige ernstige pijn geeft ook risico op het ontstaan van chronische pijn.

Ho...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations