Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 3, pp 36–39 | Cite as

onderzoek

Reminiscentiebenadering verbetert kwaliteit van leven mensen met dementie

Voorwoord EBP

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations