Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 3, pp 36–39 | Cite as

onderzoek

Reminiscentiebenadering verbetert kwaliteit van leven mensen met dementie

  • ANNEKE HELDER
  • WOLTER PAANS
Voorwoord EBP

Agitatie en onrust zijn belangrijke graadmeters voor de mate van welbevinden van mensen met dementie. Het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek van de Hanzehogeschool Groningen heeft in samenwerking met ICT-studenten en studenten Verpleegkunde onder begeleiding van verpleegkundigen uit de praktijk en docent-onderzoekers een pilotonderzoek gedaan naar het effect van 'Computer Animated Virtual Environment (CAVE)' op het welbevinden. De CAVE maakt geïndividualiseerde filmvoorstellingen van het leven van een bewoner met dementie mogelijk.

Verpleegkundige diagnose bij dementie

In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie. Hiervan wonen ruim 70.000 in verpleeg- of verzorgingshuizen. Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040, zo is de verwachting. In 2055 bereikt het aantal mensen met dementie een piek van ruim 690.000.1

De meeste mensen die gediagnosticeerd zijn met dementie ontwikkelen...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations