Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 3, pp 20–21 | Cite as

Uitwendige therapie als aanvulling op reguliere zorg

  • ERIK BAARS
Dossier
  • 19 Downloads

Antroposofische zorg houdt zich bezig met de samenhang tussen lichaam, ziel, geest en de manier van leven van mensen. Deze vorm van zorg ondersteunt het zelfgenezend en zelfhelend vermogen en is daarmee een aanvulling op de reguliere gezondheidszorg. Uitwendige therapie is een vorm van antroposofische zorg die effectief lijkt te zijn, zo blijkt uit onderzoek.

In Nederland werken ongeveer 135 antroposofische artsen en specialisten. Daarnaast is er een groot aantal antroposofische therapeuten waaronder kunstzinnig therapeuten (340), euritmietherapeuten (49) en psychotherapeuten (27). Vaak zijn zij verbonden aan een antroposofisch gezondheidscentrum (therapeuticum) of hebben een zelfstandige praktijk. Daarnaast zijn ze werkzaam in diverse instellingen in de antroposofische verstandelijk gehandicaptenzorg, ouderenzorg en ggz. In het buitenland, bijvoorbeeld in Duitsland en Zwitserland, werken artsen en therapeuten ook in grote antroposofische ziekenhuizen waar volledig geïntegreerde...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations