Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 3, pp 58–58 | Cite as

Interprofessioneel

  • GERT OLTHUIS
Colofon / Column Ethiek
  • 22 Downloads

Hoe doorbreek je de grenzen die er vaak lijken te zijn tussen de verschillende professies in de gezondheidszorg? Je zou zeggen: waar een wil is, is een weg. Maar zo makkelijk is het niet. Onlangs was ik bij een werkconferentie ter voorbereiding op een nieuw raamplan voor de geneeskunde- opleiding. In zo'n raamplan staat precies over welke kennis, competenties en rollen afgestudeerde artsen in Nederland moeten beschikken. Een van de stellingen die we op de werkconferentie bespraken luidde: 'Interprofessioneel leren en samenwerken moet een prominente rode draad zijn binnen alle onderdelen van de artsenopleiding'. De aanwezige artsen en docenten waren het hier hartgrondig mee eens en vonden interprofessioneel werken extreem belangrijk. Een deelnemende medisch student sputterde tegen. Ze zag het belang van interprofessionaliteit, maar het ontwikkelen van een eigen identiteit als dokter is toch ook belangrijk? Uit onderzoek weten we hoe sterk de percepties ten aanzien van professionele...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations