Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 3, pp 4–7 | Cite as

nieuws

Berichten uit de verpleegkundige praktijk
  • Van der Meer Lianne
Berichten
  • 31 Downloads

FNV Zorg & Welzijn rekende uit dat er minimaal 750 miljoen euro nodig is voor de jeugdzorg. Dit is het bezuinigde budget van 450 miljoen euro, plus 300 miljoen euro extra. Minister De Jonge beloofde in april 'slechts' 108 miljoen euro.

'Palliatieve sedatie mag dan wel een medische beslissing zijn, de verpleegkundige speelt een grote rol in de uitvoering ervan'

Meer loopbaan, minder roeping

Werken in de zorg is steeds vaker een loopbaan en steeds minder een roeping. Deze trend zette jaren geleden al in, maar is nu bevestigd in een onderzoek van V&VN naar de ambities, carrièremogelijkheden en het salaris van verpleegkundigen en verzorgenden.

Dat verpleegkundigen het werk steeds vaker met een loopbaan associëren wil nog niet zeggen dat ook alle voorwaarden daarvoor perfect aanwezig zijn. Verpleegkundigen merken lang niet altijd dat loopbaanplanning voor werkgevers hoog op de agenda staat. Maar liefst 47 procent van de ondervraagden vindt dat loopbaanplanning een ondergeschoven kindje is....

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations