Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 3, pp 44–48 | Cite as

De WijkKliniek: zorg in de buurt voor kwetsbare ouderen

  • BIANCA BUURMAN
  • ROSANNE VAN SEBEN
Onderzoek & Praktijk
  • 67 Downloads

In juli 2018 zal in Amsterdam Zuidoost de WijkKliniek zijn deuren openen. De WijkKliniek is het resultaat van een innovatieve samenwerking tussen Cordaan, het AMC en Zilveren Kruis. Het concept is ontwikkeld op basis van praktijkvragen, wensen van ouderen zelf en eerder onderzoek. In dit artikel beschrijven de auteurs hoe ze het concept hebben ontwikkeld, wat ouderen belangrijk vinden rondom acute zorg, welke evidence-based strategieën ze toepassen en hoe ze deze nieuwe vorm van acute ouderenzorg zullen evalueren.

In het ziekenhuis staat vooral behandeling voor het medische probleem centraal en is er weinig aandacht voor de stappen die nodig zijn voor een optimale terugkeer naar huis. In de Wijk- Kliniek staan naast acute medische hulp, ook goede ondersteuning en begeleiding naar huis centraal. De kliniek is onderdeel van Eben Haëzer, een locatie voor ouderen die normaal gesproken in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege acute medische problemen, zoals ernstige benauwdheid, hoge...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations