TVZ

, Volume 128, Issue 3, pp 44–48 | Cite as

De WijkKliniek: zorg in de buurt voor kwetsbare ouderen

Onderzoek & Praktijk

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations