Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 3, pp 40–43 | Cite as

Ouders bij medische visite: een waardevolle aanvulling

 • BAS VAN OORT
 • JOLANDA MAASKANT
 • CORINE LATOUR
 • HANS VAN GOUDOEVER
Onderzoek & Praktijk
 • 47 Downloads
De verpleegkundige moet tegenwoordig de patiënt én de informele zorgverlener actief betrekken in het verpleegkundig proces. In het opleidingsprofiel BN 2020 is deze nieuwe wijze van verplegen geëxpliciteerd in de verschillende CanMEDS-rollen. 1 In dit artikel wordt aan de hand van het project "Ouders bij de visite" en een daaraan gekoppeld onderzoek inzicht gegeven op welke wijze verpleegkundigen van het Emma Kinderziekenhuis invulling geven aan een actieve samenwerking met ouders.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • BAS VAN OORT
  • 1
 • JOLANDA MAASKANT
  • 2
 • CORINE LATOUR
  • 3
 • HANS VAN GOUDOEVER
  • 4
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 4. 4.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations