Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 3, pp 56–57 | Cite as

Hoe transparantie van kosten leidt tot betere kwaliteit van zorg1

  • CATHARINA VAN OOSTVEEN
Meetlat
  • 28 Downloads

In deze serie beschrijven wij op een korte en overzichtelijke manier de highlights van verschillende onderzoeksdesigns, methoden of theorieën. Dit keer een methode voor het financiëren van verpleegkundige zorg die leidt tot betere uitkomsten.

Verpleegkundigen zijn wereldwijd de grootste groep zorgprofessionals. Daar zijn veel personeelskosten mee gemoeid, soms wel 25 procent van de totale uitgaven van een ziekenhuis.2

Om zicht te krijgen op de verpleegkundige kosten per patiënt wordt veelal de totale loonsom of het aantal gewerkte uren per verpleegkundige gedeeld door het aantal verpleegdagen (totaal van aantal dagen dat patiënten in het ziekenhuis hebben gelegen). Deze deelsom geeft echter te weinig informatie om te sturen op de kosten van verpleegkundige zorg en al helemaal geen inzicht in het werk van verpleegkundigen. Daarnaast is het een op zorgaanbod gebaseerde som die geen rekening houdt met de hoeveelheid verpleegkundige zorg die nodig is en kwaliteit van deze zorg. Je zou...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations