Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 3, pp 52–54 | Cite as

Dementiepreventie, interventie en zorg1

  • HENK ROSENDAL
Kritisch bekeken

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations