Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 3, pp 52–54 | Cite as

Dementiepreventie, interventie en zorg1

  • HENK ROSENDALEmail author
Kritisch bekeken
  • 42 Downloads

Context

De 'Lancet Commission on Dementia' is ingesteld om op het gebied van dementie - wat zij beschouwen als de grootste uitdaging voor zorg en welzijn in de 21e eeuw - het best beschikbare bewijs voor preventie en behandeling te verzamelen, en om op basis daarvan aanbevelingen te doen voor de praktijk.

Wereldwijd lijden meer dan 50 miljoen mensen aan dementie, en de verwachting is dat dit aantal in 2050 verdriedubbeld zal zijn. De 'Lancet Commission on dementia' deed onderzoek naar mogelijk beïnvloedbare risicofactoren en deed op basis daarvan aanbevelingen voor preventie en behandeling. Deze zijn eind vorig jaar in een omvangrijk artikel gepubliceerd in The Lancet. Hieronder wordt met name ingegaan op het deel hiervan dat voor verpleegkundigen van belang is, en dat zich richt op preventie.

Tabel 1 RR en gewogen PAF voor dementie per risicofactor

Risicofactor

RR voor dementie (CI 95%)

Gewogen PAF-score

Laag opgeleid (max basisonderwijs)

1,6

7,5

Hypertensie

1,6

2,0

Overgewicht

1,6

0,8

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations