Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 3, pp 22–23 | Cite as

Complementaire interventies

fundament voor kennis- ontwikkeling

  • NANCY STRYBOL
  • MARTINE BUSCH
Dossier
  • 32 Downloads

Het zichtbaar maken van de effecten van complementaire interventies is een uitdaging voor iedere zorgverlener die dit wil integreren in haar praktijk. Immers, complementaire interventies worden meestal toegepast in samenhang met de reguliere verpleegkundige zorg en worden vaak niet als specifiek ingezette interventies gerapporteerd. Hierdoor blijft veel kennis over en effecten van doelgericht toegepaste complementaire interventies verborgen.

Een onrustige bewoner met dementie die Therapeutic Touch (TT) krijgt en onder de handen van de verpleegkundige in slaap valt, levert voor haar voldoende bewijs dat TT werkt. Maar hoe overtuigt ze anderen? Een heldere gevalsbeschrijving is een goede start. Daarom gaven V&VN Complementaire Zorg en het Van Praag Instituut twee hbo-v-studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de afstudeeropdracht om een bruikbare en onderbouwde richtlijn te maken voor een goede 'case report complementaire zorg'.

Met dank aan Jonah Lardinois en Ruud Cootjans

Case...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations