Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 3, pp 16–19 | Cite as

Op weg naar integratieve zorg

  • MARTINE BUSCH
Dossier
  • 63 Downloads

De tijd dat complementaire zorg een hobby was van vriendelijke en goedwillende individuele verpleegkundigen is voorbij. De volgende ontwikkeling dient zich aan: die van complementaire zorg naar integratieve zorg, van extra naar gewoon.

Wat is complementaire zorg?

Duizenden Nederlandse verpleegkundigen en verzorgenden zijn geschoold in een of meer complementaire interventies, er is een expertisegebied voor de complementair verpleegkundige en 92 procent van de ziekenhuizen biedt één of meerdere vormen van complementaire zorg aan. Ook de palliatieve zorg, de ggz en de ouderenzorg zetten steeds vaker complementaire interventies in.

In 1996 beschreef verplegingswetenschapper Astrid Noorden als eerste complementaire zorg voor de Nederlandse situatie: "Complementaire zorginterventies zijn die verpleegkundige interventies binnen het verpleegkundig proces en de verpleegkundige praktijk, die toegepast worden op basis van natuurlijke therapieën om het zelf- helend vermogen van de patiënt...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations