Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 3, pp 10–14 | Cite as

'Geef prioriteit aan ondersteuning mantelzorgers'

  • AD BERGSMA
  • ESTHER VAN LOON
Interview

'We moeten sociaal innoveren'

Wie de drempel van de gezondheidszorg over gaat, houdt op mens te zijn en verandert in een verzameling oplosbare problemen. De moeilijkheid is alleen dat deze oplossingsgerichtheid ons soms blind maakt voor de echte problemen, zegt Anne-Mei The in haar nieuwe boek Dagelijks leven met dementie; Een blik achter de voordeur. The is hoogleraar langdurige zorg en dementie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast heeft ze een eigen bedrijf, Tao of Care, waarmee ze de aanpak van dementie probeert te vernieuwen.

U pleit voor een sociale benadering van dementie, met meer oog voor de noden van mantelzorgers. Waarom? 'Alleen al het gebruik van het woord mantelzorger geeft voor mij aan dat we onvoldoende hebben nagedacht over de betekenis van de informele zorg. Mantelzorg wordt gedefinieerd aan de hand van het aantal uren dat iemand aan de zorg voor een naaste besteedt, maar het is echt een wereld van verschil of je voor een dementerende ouder zorgt of voor de...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations