Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 3, pp 49–49 | Cite as

'Bewuster omgaan met psychische gevolgen bij diagnose Barrett'

  • MIRJAM VAN DER ENDE
Student

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations