Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 2, pp 15–15 | Cite as

Dossier voeding

  • Bohn Stafleu van Loghum
Dossier voeding

Samenvatting

Van ondervoeding tot overvoeding, van thuiszorg tot verpleeghuiszorg: voeding is onlosmakelijk verbonden met het verpleegkundig beroep. Een aantal nieuwe inzichten en ontwikkelingen op een rij.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations