Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 2, pp 2–2 | Cite as

Nieuwe inzichten

  • Marian Adriaansen
Hoofdredactioneel
  • 114 Downloads

Samenvatting

In Nederland lijden veel patiënten aan ondervoeding en kampt ook een aanzienlijk aantal mensen met overgewicht, wat tot veel uiteenlopende lichamelijke klachten kan leiden. Lange tijd was aandacht voor voeding naar de marge van het handelen van verpleegkundigen verschoven en overgedragen aan de voedingsassistente.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Marian Adriaansen
    • 1
  1. 1.Hoofdredactioneel

Personalised recommendations