Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 2, pp 26–26 | Cite as

Obesicare in het verpleeghuis

  • Adri van Beelen
Dossier voeding
  • 64 Downloads

Samenvatting

Min of meer noodgedwongen werd zorgcentrum Liduina van Zorggroep Elde in het Brabantse Boxtel een expertisecentrum voor cliënten met morbide obesitas Nu adviseert het verpleeghuis centra in het hele land hoe om te gaan met deze cliënten. Het devies: afvallen mag wel, maar hoeft niet.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Adri van Beelen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations