Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 2, pp 31–33 | Cite as

Persoonsgerichte Zorg: Op naar meer co-creatie

 • Jan S. Jukema
Persoonsgerichte zorg
 • 79 Downloads

Samenvatting

Mensen die op een zeker moment afhankelijk zijn van de zorg van verpleegkundigen, willen het liefst dat die zorg aansluit bij wat voor hen actueel en urgent is. Zorg die recht doet aan hun persoonlijke situatie, die aansluit bij voor hen belangrijke waarden en die is afgestemd op hun ritme en tempo. Veel verpleegkundigen zetten zich in om die zorg daadwerkelijk te bieden. Toch blijkt de praktijk weerbarstig.

REFERENTIES

 1. 1.
  Van der Cingel CJM & Jukema JS. Persoonsgerichte zorg. Praktijken van goede zorg voor ouderen. Houten: Bohn Stafleu & van Loghum; 2018.Google Scholar
 2. 2.
  Zimmerman DL & Osborn-Harrison DG. (Eds.). Person-focused health care management. A foundational guide for health care managers. New York: Springer Publishing Company, LLC; 2018.Google Scholar
 3. 3.
  König IR, Fuchs O, Hansen G, Von Mutius E, e.a. What is precision medicine? European Respiratory J. 2017;50(4): pii:1700391.Google Scholar
 4. 4.
  McCormack B & McCance T. (Eds.). Person-Centred Practice in Nursing and Health Care. Oxford: Wiley Blackwell; 2017.Google Scholar
 5. 5.
  Wiering B, De Boer D & Delnoij D. Patient involvement in the development of patient-reported outcome measures: a scoping review. Health Expect. 2017;20(1),11-23.Google Scholar
 6. 6.
  Manley K, Sanders K, Cardiff S & Webster J. Effective workplace culture: the attributes, enabling factors and consequences of a new concept. Int J Practice Development. 2011;1(2).Google Scholar
 7. 7.
  Jukema JS. Co-creatie van gepersonaliseerde zorg. Enschede: Saxion University of Applied Sciences; 2018.Google Scholar
 8. 8.
  Jukema JS. Interdependence revised: co-creation as new pathway.2017. Retrieved from https://ethicsofcare.org/interdependence-revised-co-creation-new-path-way/.
 9. 9.
  Bagley HJ, Short H, Harman NL, e.a. A patient and public involvement toolkit for meaningful and flexible involvement in clinical trials – a work in progress. Res Involv Engagem. 2016;2:15.Google Scholar
 10. 10.
  Den Broeder L, Devilee J, Van Oers H, Schuit AJ, e.a. Citizen Science for public health. Health Promot Int. 2016;daw086:1-10.Google Scholar
 11. 11.
  Munten G, Legius M, Niessen T, e.a. Practice Development. Naar een duurzame verandering van zorg- en onderwijspraktijken. Den Haag: Lemma; 2012.Google Scholar
 12. 12.
  Van der Bijl-Brouwer M, Dorst K. Advancing the strategicimpact of human- centered design. Design Studies. 2017;53(Supplement C):1-23.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Jan S. Jukema
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations