Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 2, pp 4–7 | Cite as

Nieuws

Berichten uit de verpleegkundige praktijk
  • Bohn Stafleu van Loghum
Nieuws
  • 52 Downloads

Samenvatting

Veel Nederlandse verpleegkundigen hebben aan het begin van hun carrière te weinig kennis over de specifieke problemen van oudere patiënten. Dat blijkt uit onderzoek dat verpleegkundige en senior onderzoeker Jeroen Dikken onlangs publiceerde in het Journal of Continuing Education in Nursing.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations