Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 2, pp 34–35 | Cite as

Manifest vraagt om investering

  • Anne Eskes
Kwaliteit van zorg

Samenvatting

Onlangs verscheen het manifest ‘Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst’, met als doel om de ministeries VWS en OCW op te roepen om fors te investeren in de kwaliteit van de verpleegkunde. Dit om zo het werk van meer dan 300.000 verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden een betere wetenschappelijke basis en een adequate kennisinfrastructuur te geven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Anne Eskes
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations