Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 2, pp 52–53 | Cite as

Het effect van leiderschaps- en mentoringsprogramma’s op onderzoeksproductiviteit1

 • Catharina van Oostveen
 • Anne Eskes
Kritisch bekeken
 • 39 Downloads

Samenvatting

Er is steeds meer bewijs dat verpleegkundige zorg een grote invloed heeft op zowel gezondheid als maatschappij. Om veilige, doelmatige en persoonsgerichte zorg te kunnen blijven leveren, is het belangrijk te investeren in academische carrières van verpleegkundigen.

Referenties

 1. 1.
  Hafsteinsdóttir TB, van der Zwaag AM, Schuurmans MJ. Leadership mentoring in nursing research, career development and scholarly productivity: a systematic review. Int J Nurs Stud. 2017; 75: 21-34.Google Scholar
 2. 2.
  AUKUH Clinical Academic Careers Group for Nursing and Midwifery. The Nurse and Midwife Research Clinical Academic: Development, Progress and Challenges. 2013. London.Google Scholar
 3. 3.
  Van Oostveen CJ, Goedhart N, Francke AL, Vermeulen H. Combining clinical practice and academic work in nursing: a qualitative study about perceived importance, facilitators, and barriers regarding clinical academic careers for nurses in university hospitals. J Clin Nurs. 2017; Aug 9.Google Scholar
 4. 4.
  Cummings GC, McCregor T, Davey M, Lee H, Wong CA, Lo E, Muis M, Stafford, E. Leadership styles and outcome patterns for the nursing workforce and work environment: a systematic review. Int. J. Nurs. Stud. 2010; 47:363–385.Google Scholar
 5. 5.
  Records K, Emerson RJ. Mentoring for research skill development. J. Nurs. Educ. 2003; 42: 553–557.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Catharina van Oostveen
  • 1
 • Anne Eskes
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations