Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 2, pp 24–25 | Cite as

Het nut van snaq & must: Screenen op ondervoeding in het ziekenhuis

  • Adri van Beelen
Dossier voeding

Samenvatting

Screening op ondervoeding: het gebeurt bij elke patiënt die in het ziekenhuis is opgenomen. Verpleegkundigen ervaren dit regelmatig als een extra belasting. Maar voor het herstel van een patiënt is het cruciaal snel het risico te kennen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Adri van Beelen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations