Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 2, pp 30–30 | Cite as

Ed Engbers: Werken met hout, handen, hoofd en hart maakt me gelukkig!

  • Bohn Stafleu van Loghum
De Gezichten van Fizi

Samenvatting

De eerste zeven jaren van mijn leven ben ik opgegroeid in een klein dorp in de Achterhoek. Het liefst was ik daar bezig met uitvinden, timmeren en knutselen; er waren volop mogelijkheden om die vaardigheden te ontwikkelen. Maar het werd allemaal anders toen ons gezin verhuisde naar de stad. Ik kwam in een compleet andere wereld terecht. Als het aan mij had gelegen had ik na de basisschool voor de technische school gekozen. Mijn Citoscore bepaalde echter dat ik naar het vwo ‘moest’.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations