Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 2, pp 28–29 | Cite as

Professionele ethiek: Hulp bij positie bepalen in morele kwesties

  • Bernard de Vries Robles
  • Reinald van der Meer
Ad Verbum
  • 2 Downloads

Samenvatting

We zijn er ons vaak onvoldoende van bewust, maar in de praktijk van de financiële professional spelen moraal en professionele ethiek een belangrijke rol. Vandaar dat het nodig is om je als verantwoordelijke voor de financiën van een organisatie te verdiepen in je eigen professionele ethiek. Dan is er geen beter startpunt dan het boek Professionele ethiek van Rob van Es.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Bernard de Vries Robles
    • 1
  • Reinald van der Meer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations