Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 2, pp 26–27 | Cite as

De precaire balans tussen kwispelen, blaffen en bijten

  • Joep Beckers
Toezichtsverhalen
  • 2 Downloads

Samenvatting

Als toezichthouder in de zorg opereer je in een complex krachtenveld. Je hebt te maken met een breed scala aan (keten)partners. Van zorgverzekeraars tot zorgaanbieders. Van collega-toezichthouders tot beroeps- en brancheorganisaties. Van verzekerde tot patiënt of cliënt. Van het ministerie tot de media. En van de politiek tot de burger. Al deze partijen willen iets van je.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Joep Beckers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations