Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 2, pp 14–17 | Cite as

‘Geachte patiënt, u bent bij ons tijdelijk niet verzekerd voor deze behandeling’

 • Juliette Kuijpens
 • Karin de Booij
 • Maaike Nijbroek
Achtergrond
 • 5 Downloads

Samenvatting

De afgelopen jaren heeft een aantal ziekenhuizen, GGZ- en VVT-instellingen voor het dilemma gestaan om een groep patiënten van een bepaalde verzekeraar te weigeren vanwege overschrijding van het afgesproken contractuele plafond. Bij een plafondoverschrijding ontstaat de mogelijke situatie dat zorg voor patiënten of cliënten wel wordt geleverd maar niet wordt betaald. In extreme situaties kan dit de continuïteit van de organisatie in gevaar brengen.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

 • Juliette Kuijpens
  • 1
 • Karin de Booij
  • 1
 • Maaike Nijbroek
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations