Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 2, pp 6–9 | Cite as

‘Bij financieel-economische berekeningen worden óók ethische keuzes gemaakt’

  • Annelien Bredenoord
Interview
  • 8 Downloads

Samenvatting

Volgens professor Annelien Bredenoord is ethiek niet subjectiever dan andere andere vormen van wetenschap. ‘Als feiten veranderen, moet je je oordeel bijstellen.’ Ook bij financiële berekeningen worden volgens haar ethische keuzes gemaakt.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Annelien Bredenoord
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations