HEADline

, Volume 34, Issue 3, pp 30–30 | Cite as

De gezichten van HEAD

 • Peter Vlaar
 • Ruth Reins
Verenigingsnieuws
 • 80 Downloads

Samenvatting

Een mogelijkheid om te sparren over wet- en regelgeving op het gebied van financiën en fiscaliteiten.

PETER VLAAR

Personalia

Naam: Peter Vlaar

Leeftijd: 47 jaar

Burgerlijke staat: Gehuwd, dochter (13), zoon (bijna 12)

Opleiding: Accountancy (opleiding tot Registeraccountant)

Functie en werkgever: Business Controller bij Stichting Landzijde

Favoriete boek: De krant

Favoriete muziek: Kensington en top 40 muziek

Hobby en sport: Tuinieren en zwemmen

Lid vereniging HEAD sinds: 1996

Wat vind je bij de vereniging, wat je in je eigen organisatie niet vindt?

Een mogelijkheid om te sparren over wet- en regelgeving op het gebied van financiën en fiscaliteiten.

Heb je als financial ervaring buiten de zorg en wat kan de zorgsector leren van die sector?

Ik heb een aantal jaren op een accountantskantoor gewerkt. Daar kwam ik voor het eerst met de financiële kant van de zorgsector in aanraking. Beide sectoren zijn natuurlijk niet met elkaar te vergelijken. Het juist en volledig registreren van de gewerkte uren en de uit-gevoerde werkzaamheden is op een accountantskantoor erg belangrijk. Deze registratie wordt in de zorgsector steeds belangrijker, met name richting de verzekeraars en de cliënten. Wij moeten er wel voor waken dat de administratie niet belangrijker wordt dan de directe zorgverlening aan de cliënten.

Als jij het voor het zeggen had, wat zou je binnen de zorgsector dan direct afschaffen of introduceren?

Mijn grootste ergernis binnen de zorgsector is het onnodig rondpompen van geld. Ik zou bijvoorbeeld de eigen bijdrage regeling in de care/Wmo willen afschaffen. Dat zou veel administratieve handelingen besparen en de onduidelijkheden bij de cliënten voorkomen. Door mijn werk zie ik ook veel van het huidige stelsel van de PersoonsGebondenBudgetten (PGB’s). Daar word ik ook niet erg vrolijk van.

Stel de budgetten worden met 10 procent verhoogd, waaraan zou jij die extra inkomsten besteden?

Ik zou deze gelden voornamelijk besteden aan de ondersteuning bij de mensen thuis, bijvoorbeeld in de vorm van huishoudelijke verzorging, dagbesteding en thuiszorg (wijkverpleging). Maar ook de huidige ZZP tarieven zouden wat mij betreft eindelijk eens structureel mogen worden verhoogd.

RUTH REINS

Personalia

Naam: Ruth Reins

Leeftijd: 29

Burgerlijke staat: ongehuwd

Opleiding: Verpleegkunde en gezondheidswetenschappen

Functie en werkgever: consultant bij PriceWaterhouse-Coopers (PwC)

Favoriete boek: Leon de Winter – Het recht op terugkeer

Favoriete muziek: van alles

Hobby en sport: volleybal, fietsen

Lid vereniging HEAD sinds: 2016

Wat vind je bij de vereniging, wat je in je eigen organisatie niet kunt vinden?

Dit jaar heb ik deelgenomen aan de intervisie-bijeenkomst voor young financials in de zorg onder leiding van Dick de Groot en Jan Heinen. De meerwaarde van intervisie met in eerste instantie ‘wildvreemden’, is dat het een veilige omgeving is om over situaties te praten waar iedere young professional tegenaan loopt in zijn dagelijkse werk. Dit gaat niet alleen over inhoudelijke zaken, maar ook praktische zaken zoals, hoe leer je ‘nee’ zeggen tegen je baas. Naast dat het mij veel nieuwe inzichten heeft gegeven, heb ik ontzettend leuke mensen leren kennen die ik ongetwijfeld in mijn werk ook weer tegen ga komen.

Heb je als financial ervaring buiten de zorg en wat kan de zorgsector leren van die sector?

De afgelopen jaren heb ik een switch gemaakt van het verpleeghuis naar de welbekende danwel beruchte Zuidas. Een verschil van dag en nacht als het gaat om financieel management. Desalniettemin dienen beide werelden eenzelfde doel, namelijk de klant zo goed mogelijk van dienst zijn. Wat de zorgsector hiervan kan leren? Denk in kansen en mogelijkheden, niet in beperkingen. In principe is ‘ the sky the limit’, dus denk groots maar begin klein.

Als jij het voor het zeggen had, wat zou je binnen de zorgsector dan direct afschaffen of introduceren?

Als ik het ooit voor het zeggen heb, zou ik een eigen verpleeghuis willen beginnen. Dit verpleeghuis is koploper op gebied van creativiteit, kwaliteit én betaalbaarheid. Mijn verpleeghuis zou vooruitstrevend zijn, innovatief, duurzaam en de perfecte woon- en werkomgeving. Ik geloof in nieuwe samenwerkingsvormen buiten de normale kaders, bijvoorbeeld tussen een verpleeghuis en een basisschool. Bewoners worden dan bijvoorbeeld ‘voorleesouder’ of ‘overblijfouder’ en op die manier vervullen kinderen de rol van de dagbesteding en/of de activiteitenbegeleiding. Op die manier creëer je een win-win situatie waardoor je financieel minder afhankelijk bent van de financiers en de kwaliteit misschien wel beter wordt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 • Peter Vlaar
  • 1
 • Ruth Reins
  • 2
 1. 1.Stichting LandzijdePurmerendNederland
 2. 2.PwCAmsterdamNederland

Personalised recommendations