Advertisement

HEADline

, Volume 34, Issue 3, pp 28–29 | Cite as

De vraag op het antwoord Invalshoek die niet vanzelfsprekend is

  • Reinald van der Meer
Ad verbum
  • 10 Downloads

Samenvatting

Dit werk is stevige kost, maar zeker nuttig voor financials in de zorg. Het is gebaseerd op een vertaling van de systeembenadering, zoals deze bij gezinstherapie wordt toegepast, naar conflictueuze situaties bij organisaties.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Reinald van der Meer
    • 1
  1. 1.senior adviseur beleid & ontwikkelingGGZ Noord-Holland NoordHeilooNederland

Personalised recommendations