HEADline

, Volume 34, Issue 3, pp 27–27 | Cite as

INNOVATIE VOOR FINANCIALS: PANACEE VOOR KOSTENMOERAS?

 • Jan Gerben Verzij
 • Hans Blankestijn
Duopinie
 • 76 Downloads

Samenvatting

Innovatie is belangrijk, stuwt de vooruitgang en zal de gezondheidszorg uit het stijgende kostenmoeras trekken, toch? Eindelijk nu ook vanuit financials belangstelling voor innovatie, het HEAD Congres stond er volledig in het teken van. Hoera!

Jan Gerben Verzijl, senior consultant bij CQT Zorg & Gezondheid Arnhem

Foto: De Beeldredaktie

Hans Blankestijn, concern controller bij STMR Tiel

Foto: De Beeldredaktie

Innovatie is belangrijk, stuwt de vooruitgang en zal de gezondheidszorg uit het stijgende kostenmoeras trekken, toch? Eindelijk nu ook vanuit financials belangstelling voor innovatie, het HEAD Congres stond er volledig in het teken van. Hoera!

Innovatie vanuit financieel perspectief lijkt mij vooral interessant voor een lagere kostprijs of beter rendement. De afgelopen maand overleden econoom Baumol had hierover uitgesproken idee- en. Stijgende kosten in de gezondheidszorg zijn een gevolg van een hoog aandeel van arbeid in de kosten. De stijging van de arbeidsproductiviteit in de zorg is gemiddeld lager in de afgelopen decennia dan die van de kapitaalsproductiviteit. De economische groei is een gemiddelde daarvan. In een sector met een hoog aandeel arbeid is de stijging van de arbeidsproductiviteit essentieel. Een lage stijging betekent een gemiddelde hogere kostenstijging dan sectoren met een hoog kapitaalsbeslag. Is dat erg? Nee, want als de prijzen in de zorg blijven stijgen, zullen andere prijzen in een hoger tempo dalen waardoor onze (materiële) welvaart zal toenemen. De ondertitel van Baumol’s bekendste werk The Cost Disease, heeft niet voor niets als ondertitel ‘Why computers get cheaper and healthcare doesn’t’.

Innovatie is daarom alleen van belang als het helpt om het arbeidskostendeel van onze zorgdiensten te verlagen. Dat splitst zich enerzijds in verpleegkundige en medische handelingen en anderzijds in administratief handwerk. Wellicht niet sexy of modern deze administratieve lasten, maar een zinvol congres over innovatie voor financials is vooral afhankelijk van een decentraliserende overheid die helaas economische wetmatigheden negeert en niet bezig wil zijn met standard business reporting (XBRL), iWmo en steeds toenemende rechtmatigheidsvereisten. Zolang dat niet het geval is valt innovatie buiten ons domein. Maar wie wil horen dat innovatie beïnvloedbaar voor financials administratieve lasten betreft?

Vanmorgen kregen wij een brief die was verzonden naar een van onze klanten met een PGB. Het was een brief van de SVB. Een medewerker daar had de moeite genomen om een herberekening te maken van onze rekeningen naar de klant. De schokkende uitkomst was dat wij teveel hadden berekend en dat de klant daarom geen vergoeding kreeg. Het ging om een verschil van welgeteld 6 cent op enkele tientallen regels met een totaal van duizenden euro’s. Ik ben natuurlijk een van die vermaledijde managers in de zorg die, volgens een breed gedeelde maatschappelijke opvatting, teveel verdient en daarvoor te weinig doet. Mijn daardoor gevoede gewetensnood verdween echter als sneeuw voor de zon. Ik kon natuurlijk een uurtje besteden aan het uitzoeken waarom we een klant 6 cent teveel in rekening hadden gebracht en vervolgens enkele uren naar een irritant muziekje luisteren in de wachtstand van het SVB-antwoordapparaat. Om daarna aan een verveelde en uitgebluste ambtenaar uit te leggen dat ons systeem al na 4 decimalen afrondt in plaats van na 24. Door de brief zag ik direct in dat ik mijn focus beter kon leggen op en mijn kostbare uren beter kon besteden bij het HEAD Congres. Hier werd ik op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen en kon ik sparren over innovatieve toepassingen. Zonder schaamte vulde ik mijn aanmeldingsformulier in. Natuurlijk kost het onze organisatie nog enkele honderden euro´s om de rekening aan de klant te corrigeren en met 6 cent te verlagen. Honderden euro’s die ook aan het verlenen van zorg besteed had kunnen worden. Als ik voortaan weer eens hoor verkondigen dat zorggeld weglekt naar het teveel aan management, dan weet ik wel beter. Het lekt vooral weg door het teveel aan ambtenaren en medewerkers van teveel instellingen die de overheid in het leven heeft geroepen om zorggeld te verdelen, te volgen en te controleren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 • Jan Gerben Verzij
  • 1
 • Hans Blankestijn
  • 2
 1. 1.senior consultantCQT Zorg & GezondheidArnhemNederland
 2. 2.concern controllerSTMRTielNederland

Personalised recommendations