Advertisement

HEADline

, Volume 34, Issue 3, pp 27–27 | Cite as

INNOVATIE VOOR FINANCIALS: PANACEE VOOR KOSTENMOERAS?

  • Jan Gerben Verzij
  • Hans Blankestijn
Duopinie

Samenvatting

Innovatie is belangrijk, stuwt de vooruitgang en zal de gezondheidszorg uit het stijgende kostenmoeras trekken, toch? Eindelijk nu ook vanuit financials belangstelling voor innovatie, het HEAD Congres stond er volledig in het teken van. Hoera!

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Jan Gerben Verzij
    • 1
  • Hans Blankestijn
    • 2
  1. 1.senior consultantCQT Zorg & GezondheidArnhemNederland
  2. 2.concern controllerSTMRTielNederland

Personalised recommendations