Advertisement

HEADline

, Volume 34, Issue 3, pp 25–25 | Cite as

Innovatie voor financials

  • Gert Kwakernaak
Hoofdpunt
  • 121 Downloads

Samenvatting

Innovatie voor financials. Hoe ziet dat eruit? Hebben we toekomstbeelden? Aansprekende ontwikkelingen? Toch maar beginnen bij de ervaringen van de laatste decennia?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Gert Kwakernaak
    • 1
  1. 1.Financiën en InformatievoorzieningGemiva-SVG GroepGoudaNederland

Personalised recommendations