HEADline

, Volume 34, Issue 3, pp 24–24 | Cite as

UW IT-LANDSCHAP HERINRICHTEN EN VEREENVOUDIGEN

  • Marcel Melenhorst
Tips & Tops
  • 90 Downloads

Samenvatting

Binnen zorgorganisaties worden in toenemende mate agenda’s leeggemaakt om de inrichting van het IT-landschap te heroverwegen. Kan het eenvoudiger en moet het veiliger? Is externe hosting van de IT-infrastructuur beter? Is een geïntegreerd systeem met minder applicaties de juiste keuze? Bent u ervan overtuigd dat software uw IT-landschap kan vereenvoudigen, lees dan onderstaande 5 tips.

1 Laat functionaliteiten leidend zijn

Integratie is geen doel, maar een (mogelijk) middel. Versmelting van bijvoorbeeld het financieel- en salarissysteem heeft alleen zin als u er per saldo aan functionaliteiten op vooruit gaat. Mogelijk zelfs dat u met de beste pakketten van nu, met een goede koppeling onderling, meer winst behaalt op functionaliteiten dan met een integraal systeem.

2 Kijk onder de motorkap

Vaak ontstaan ERP-systemen doordat een softwareleverancier naast bijvoorbeeld een HRM-systeem, ook financiële-, productie-, inkoop- of CRM-functionaliteiten ‘aanbouwt’. De integratie is dan vaak allesbehalve optimaal en gegevens moeten nog steeds dubbel vastgelegd worden. Het is dan goed om te weten dat met moderne webbased of web-enabled applicaties de voordelen van het ERP-gedachtegoed te benaderen zijn. Zo worden koppelingen steeds vaker en eenvoudiger via webservices gerealiseerd en hoeft u mutaties maar op één punt vast te leggen.

Een belangrijk verschil:

  • Bij web-enabled staat zowel de database als de software in de cloud. De gebruiker krijgt toegang tot de applicatie en de database wordt via bijvoorbeeld een Citrix Receiver ontsloten.

  • Bij web-based staat de applicatie en database ook in de cloud, maar de software wordt ook aangeboden via een internetbrowser en dan is er geen receiver meer nodig.

Een verschil dat nogal wat uit maakt voor de kosten en het onderhoud. Deze liggen bij een web-based applicatie aanzienlijk lager.

3 Hoe afhankelijk of flexibel wilt u zijn?

Wees bedacht op een eventuele vendor lock-in. Een vendor lock-in betekent dat u in toenemende mate afhankelijk wordt van één leverancier. Een eventuele overstap naar (deel)applicaties van een andere leverancier omdat die functionaliteit bijvoorbeeld beter aansluit, gaat dan gepaard met hoge omschakelingskosten.

4 U mag meer verwachten

Naast een programma van wensen en eisen, demo en referentiebezoeken, kiest u ook voor een duurzame relatie met uw softwareleverancier. Begrijpt uw softwareleverancier uw organisatie? Is er een heldere visie? Voert hij de migratie zelf uit? En blijkt uit de aanpak dat hij meer wil zijn dan alleen een softwareleverancier?

vijf

Begin op tijd

Afgezien van de doorlooptijd van het selectietraject moet u erop rekenen dat een gemiddelde migratie tussen de 3 tot 6 maanden duurt. Naast de technische exercitie, hebben de procesveranderingen en cultuurveranderingen ook tijd en aandacht nodig. Net zoals de tijdige communicatie en afhechting van oude systemen.

In de whitepaper “ERP, Best of Breed of EAI; een introductie en vergelijking” vindt u meer achtergrondinformatie. U kunt deze whitepaper downloaden op https://www.aag.nl/over-aag/publicaties/.

Marcel Melenhorst AAG

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Marcel Melenhorst
    • 1
  1. 1.AAGTilburgNederland

Personalised recommendations