Advertisement

HEADline

, Volume 34, Issue 3, pp 22–23 | Cite as

Governance

  • Herman Bellers
Reflecties
  • 11 Downloads

Samenvatting

Voor wie het gemist heeft: de zorg heeft sinds begin van dit jaar een vernieuwde governance code. Niet als enige sector trouwens. Bijna tegelijkertijd werd ook de herziene code voor beursgenoteerde vennootschappen gepubliceerd. Naast deze ‘algemene code’ zijn er nu 17 sectorspecifieke codes bekend, als het er inmiddels al niet meer zijn. Een sector die serieus genomen wil worden kan niet meer zonder.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Herman Bellers
    • 1
  1. 1.Bestuur directeurWFZ (Waarbogfonds voor de Zorgsector)UtrechtNederland

Personalised recommendations