Advertisement

HEADline

, Volume 34, Issue 3, pp 6–9 | Cite as

Erik Gerritsen, secretaris-generaal VWS: ‘PAS KLAAR ALS PRAKTIJK ZICH GEDRAAGT ZOALS WET BEDOELDE’

 • John Bierings
 • Pim Diepstraten
 • René Bogaarts
Interview
 • 24 Downloads

Samenvatting

Volgens secretaris-generaal Erik Gerritsen van VWS is er met de wetten weinig mis. Dat het in de praktijk fout gaat, heeft vooral met gedrag te maken. ‘We moeten vaker met elkaar om de tafel zitten. Er mág en kan heel veel.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 • John Bierings
  • 1
 • Pim Diepstraten
  • 2
 • René Bogaarts
  • 3
 1. 1.internal audit, treasury, tax-controlKoraalgroepSittardNederland
 2. 2.adviseurFinance IdeasUtrechtNederland
 3. 3.Bogaarts communicatieAmsterdamNederland

Personalised recommendations