Advertisement

HEADline

, Volume 34, Issue 3, pp 3–3 | Cite as

Horizontaal toezicht

  • Ellen Kalkhoven
Column
  • 127 Downloads

Samenvatting

Drie jaar geleden startte HEAD met de ontwikkeling van een control framework Horizontaal Toezicht. De afgelopen jaren is het framework doorontwikkeld en deelden we deze kennis met onze leden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Ellen Kalkhoven
    • 1
  1. 1.voorzittervereniging HEADAssenNederland

Personalised recommendations