Advertisement

Skipr

, Volume 11, Issue 6, pp 30–32 | Cite as

Door het oog van het kind

  • Philip van de Poel
Reportage
  • 29 Downloads

Samenvatting

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie opent op 5 juni officieel de deuren. Skipr mocht momentopnames maken van een bijzonder ziekenhuis en researchcentrum in één.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Philip van de Poel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations