Advertisement

Skipr

, Volume 11, Issue 6, pp 10–15 | Cite as

Sturen op waarde: ei van Columbus of lege dop

  • Philip van de Poel
Coverstory
  • 59 Downloads

Samenvatting

Betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit, op al deze punten kent de Nederlandse zorg grote uitdagingen. Heeft value based healthcare het antwoord hierop of gaat de methode aan eigen succes ten onder?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Philip van de Poel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations