Advertisement

Skipr

, Volume 11, Issue 6, pp 40–42 | Cite as

Sprookjes bestaan niet: Ablynx en Sanofi

  • Bohn Stafleu van Loghum
Essay
  • 18 Downloads

Samenvatting

De maatschappelijke onrust over de buitensporig hoge prijzen voor zeldzame medicijnen neemt toe. Om de aandeelhouders te gerieven jagen farmareuzen als Sanofi de prijzen desondanks verder op.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations