Advertisement

Skipr

, Volume 11, Issue 6, pp 8–9 | Cite as

Kort bestek

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kort bestek
  • 16 Downloads

Samenvatting

‘Minister De Jonge loopt zich het vuur uit zijn (hippe) sloffen en is elke dag wel ergens in het land te vinden om te benadrukken dat er écht flink aangepakt wordt.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations