Advertisement

Skipr

, Volume 11, Issue 6, pp 34–36 | Cite as

Hans van der Schoot: taoïstisch bestuurder

  • Ana Karadarevic
Profiel
  • 30 Downloads

Samenvatting

Hij citeert graag filosofen als Socrates en zet zijn historische kennis in om een toekomstvisie voor de zorg te ontwikkelen. Hans van der Schoot is bepaald geen doorsnee bestuurder.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Ana Karadarevic
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations