Advertisement

Skipr

, Volume 11, Issue 6, pp 22–25 | Cite as

Vivian Broex: ‘In het lokale schuilt de kracht’

  • Willem Wansink
Interview

Samenvatting

Vivian Broex van ZorgSpectrum wil weten wat er in de eigen regio speelt. “Hoe vaker mensen zeggen dat iets niet kan, hoe eerder ik denk dat het wel kan.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Willem Wansink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations