Skipr

, Volume 11, Issue 5, pp 19–19 | Cite as

Ren eens een rondje

  • Bohn Stafleu van Loghum
Outsider
  • 6 Downloads

Samenvatting

Trek je jas aan en ga naar buiten. Dankzij de positieve effecten van bewegen is dat een cadeautje.

Gastschrijver Erben Wennemars is ambassadeur bij JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht).

Afgelopen februari heeft heel Nederland – ik voorop – enorm genoten van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang, Zuid-Korea. Met twintig medailles kunnen we gerust spreken van een geweldig resultaat. Inmiddels ben ik terug in de dagelijkse realiteit. Als ambassadeur van het landelijke netwerk Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) mocht ik begin maart het startschot geven voor de Week voor de gezonde jeugd. Een prachtige week waarin gemeenten in heel Nederland lieten zien hoe goed zij al aan de slag zijn met de preventie van overgewicht onder onze jeugd.

Ouders, gemeenten en scholen spelen hierin een centrale rol. Zo liepen wethouders samen met de klas The Daily Mile en brachten buurtsportcoaches kinderen in beweging met sport en spel in de wijk.

Gelukkig en gezond

De kracht van de Olympische Spelen is onder andere dat ze mensen inspireren. En dan bedoel ik: inspireren om meer te bewegen.

Alle kinderen verdienen het om gelukkig en gezond te leven. Hun gezondheid is namelijk echt het allerbelangrijkste dat ze hebben en bewegen is bovendien makkelijk en leuk! Dat moeten ze dan ook van jongs af aan doen. Op de werkvloer wordt er al staand vergaderd, er zijn bedrijfssportprogramma’s, enzovoorts. Waarom vragen we kinderen op lagere scholen dan nog steeds acht uur per dag in een leslokaal te zitten? Dat is eigenlijk heel traditioneel en niet meer van deze tijd.

Zoals we ondertussen allemaal weten heeft meer bewegen eigenlijk alleen maar positieve effecten. Door er regelmatig op uit te gaan zullen kinderen beter presteren en ook rustiger zijn in de klas.

Bewegen is dan geen opgave meer, het wordt een cadeautje. Leerkrachten hebben hierin natuurlijk een voortrekkersrol. Zij moeten gemotiveerd zijn om met hun kinderen iedere dag naar buiten te gaan. En hulp kunnen ze hierbij altijd gebruiken!

Koppeling

Want niet alleen leerkrachten kunnen een ambassadeur zijn van een gezonde leefstijl. In al meer dan 133 gemeenten maken verschillende professionals, inclusief zorgbestuurders, zich hard voor een gezonde jeugd. Dit doen ze vooral door intensief en langdurig met elkaar samen te werken en vooral te kijken waar er kansen liggen! Echt iedereen kan bijdragen aan een gezonde omgeving.

Als er iets is wat ik heb geleerd tijdens mijn carrière als topsporter is het dat je alleen misschien wel sneller gaat, maar samen met mensen die weten wat ze doen veel verder komt. Dus: trek uw jas aan, ga naar buiten, ren eens een rondje en kijk of ook u een koppeling kunt maken met uw lokale JOGG-aanpak. Ik beloof dat u er geen spijt van zult krijgen!

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations