Skipr

, Volume 11, Issue 5, pp 45–45 | Cite as

Rookontwikkeling verlamt ziekenhuisvleugel

  • Peter van Steen
Na de brand
  • 6 Downloads

Samenvatting

Werkzaamheden op het dak van de locatie in Den Helder van de Noordwest Ziekenhuisgroep zorgen voor een flinke rookontwikkeling. Er wordt gereageerd alsof er een grote brand is.

De feiten

Wat: rookontwikkeling

Waar: Noordwest Ziekenhuisgroep in Den Helder

Wanneer: 20 december 2017

Geleerde les: werkzaamheden op het dak anders aanpakken

Op woensdag 20 december 2017, rond kwart voor twee, gaat op de locatie van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Den Helder het brandalarm af. Waar de poliklinieken en de spoedeisende hulp zijn gevestigd, vult het gebouw zich met rook. De bedrijfshulpverlening komt meteen in actie en ontruimt dit deel van het gebouw. De brandweer wordt automatisch gewaarschuwd en die rukt met groot materieel uit, omdat het om een ziekenhuis gaat. Ondertussen wordt in de desbetreffende vleugel uit voorzorg de stroom uitgeschakeld. Alleen de voorzieningen voor het leveren van zorg, die op een apart circuit zijn aangesloten, blijven functioneren. De spoedeisende hulp wordt gesloten. Twee patiënten die daar aanwezig zijn, worden elders in het ziekenhuis opgevangen en geholpen. Ook het operatiekamercomplex, schuin boven de vleugel, wordt stilgelegd. Operaties die gaande zijn, worden afgemaakt, maar er worden geen nieuwe operaties gestart. Vijf patiënten krijgen te horen dat hun operatie moet worden uitgesteld. Een van hen wordt alsnog op dezelfde dag in Alkmaar geopereerd.

Geen vlammen

Al deze maatregelen volgen als het ware automatisch op het brandalarm. Overleg is er dan nog niet geweest. Wanneer dat wel op gang is gekomen, wordt allereerst beoordeeld welke patiënten eventueel moeten worden geëvacueerd omdat er geen spoedoperaties mogelijk zijn. Vastgesteld wordt dat evacuaties niet nodig zijn, maar voor de zekerheid worden vijf ambulances bij de ingang van het ziekenhuis opgesteld.

Sanne van Hoolwerff, hoofd klant, markt & communicatie bij de Noordwest Ziekenhuisgroep: “De mensen van de brandweer wisten al heel snel te vertellen dat er geen sprake van brand was. De rookontwikkeling werd door werkzaamheden aan het dak veroorzaakt en de rook kwam door het ventilatiesysteem het gebouw in. Bij het aanbrengen van gietlagen op het dak werden branders gebruikt die de hitte en de rook veroorzaakten. Maar er zijn dus geen vlammen te zien geweest.”

De werkzaamheden op het dak zijn nodig omdat het ziekenhuis last van lekkages heeft. Besloten is nu om de dakbedekking te plakken waar dat mogelijk is. Moet er toch worden gebrand, dan wordt in het gebouw voor extra toezicht gezorgd. Sanne van Hoolwerff: “We hebben gelukkig kunnen vaststellen dat als er iets onverwachts gebeurt, we met z’n allen op de juiste manier handelen. Er is geen moment sprake van paniek geweest. Iedereen heeft goed naar de BHV-organisatie geluisterd en heeft het pand verlaten of is naar een ander deel van het ziekenhuis gegaan. Dat is allemaal prima verlopen.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Peter van Steen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations