Advertisement

Skipr

, Volume 11, Issue 5, pp 45–45 | Cite as

Rookontwikkeling verlamt ziekenhuisvleugel

  • Peter van Steen
Na de brand
  • 69 Downloads

Samenvatting

Werkzaamheden op het dak van de locatie in Den Helder van de Noordwest Ziekenhuisgroep zorgen voor een flinke rookontwikkeling. Er wordt gereageerd alsof er een grote brand is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Peter van Steen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations