Advertisement

Skipr

, Volume 11, Issue 5, pp 8–9 | Cite as

Kort bestek

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kort bestek
  • 15 Downloads

Samenvatting

‘‘Big data, afkomstig uit patiëntendossiers, e-health-apparatuur en consumentengedrag, komt in zelflerende machines terecht (…). De belofte is ook dat deze ontwikkelingen ervoor gaan zorgen dat zorgprofessionals leuker en zinvoller werk kunnen gaan doen.’’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations