Advertisement

Skipr

, Volume 11, Issue 5, pp 6–7 | Cite as

Kort bestek

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kort bestek
  • 27 Downloads

Samenvatting

Veel zorgorganisaties stellen de patiënt centraal, vinden klantbeleving belangrijk en houden zich bezig met de patiënt journey. Maar hoe krijgt u het voor elkaar dat uw patiënten de aandacht krijgen die ze verdienen? En hoe zorgt u dat zij hun ervaringen met u delen in plaats van met anderen? Met gastvrijheid kunt u toegevoegde waarde creëren, klanttevredenheid, -loyaliteit en medewerkerstevredenheid vergroten. Leer hierover meer op 7 juni in De Doelen in Rotterdam, tijdens het congres Open Armen. Meer informatie: www.skipr-openarmen.nl

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations