Advertisement

Skipr

, Volume 11, Issue 5, pp 28–29 | Cite as

Breng vertrouwen in het organisatie DNA

  • Harry de Ruiter
How to
  • 18 Downloads

Samenvatting

Is uw organisatie hard aan de slag met thema’s als duurzame inzetbaarheid, lerend vermogen en gespreid leiderschap? Vertrouwen is de onzichtbare succesfactor. Zeven tips om dat niet aan het toeval over te laten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Harry de Ruiter
    • 1
  1. 1.HR Impact

Personalised recommendations