Advertisement

Skipr

, Volume 11, Issue 5, pp 30–33 | Cite as

AnnaCatharina: het ziekenhuis dat er niet zal komen

  • Daan Marselis
Reconstructie
  • 22 Downloads

Samenvatting

Jarenlang keurt de Autoriteit Consument en Markt zorgfusies probleemloos goed. De fusie tussen het Catharina Ziekenhuis en de Sint Anna Zorggroep lijkt een feit. Tot de ACM zijn koers verlegt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Daan Marselis
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations