Advertisement

Skipr

, Volume 11, Issue 5, pp 40–42 | Cite as

Vier redenen waarom innovatie ziekenhuizen niet gaat redden

  • Bohn Stafleu van Loghum
Essay

Samenvatting

Innovatie is een van de buzzwords van deze tijd. Ziekenhuizen gebruiken het als Haarlemmerolie voor alle mogelijke haperingen in de machine. Maar werkt het wel?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations