Advertisement

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

, Volume 96, Issue 5, pp 178–179 | Cite as

Kunst en positieve gezondheid: een kennissynthese

 • Dieuwke de Boer
 • Désirée te Marvelde
Spectrum
 • 92 Downloads

Van een rondleiding in een museum tot samen zingen in een koor voor mensen met dementie: het zijn zomaar een paar voorbeelden van de manier waarop kunst en cultuur een weg vinden in de langdurige zorg en ondersteuning. En hoewel de maatschappelijke waarde van kunst in de zorg in binnen- en buitenland breed wordt gedragen, is de kennis erover versnipperd. Op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen verleende ZonMw een consortium van Hogeschool Windesheim, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Movisie de opdracht om een overzichtsonderzoek uit te voeren naar culturele interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen. Deze kennissynthese, ‘Kunst en positieve gezondheid’, brengt de laatste stand van zaken omtrent de kennis op het gebied van beleid, onderzoek en praktijk in kaart [1].

Nederland kent een divers aanbod van culturele interventies in de zorg. Het initiatief voor de meeste activiteiten is afkomstig...

Literatuur

 1. 1.
  Campen C van, Rosenboom W, Grinsven S van, et al. Kunst en positieve gezondheid. Een overzichtsonderzoek van culturele interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen. Zwolle: Windesheim; 2017.Google Scholar
 2. 2.
  Huber M, Vliet M van, Boers I. Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A7720.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.De-TaledUtrechtNederland
 2. 2.ZonMwDen HaagNederland

Personalised recommendations